5
A Bitter Sweet New Year

A Bitter Sweet New Year

It’s a new year! 

Just a few years ago, it was new years eve, I wanted to hold on to the year that just passed. I remember 2018, going into 2019, I was shocked that I didn’t want the year to be over. I felt as if time was running away from me and I had so much I still wanted to accomplish. 

read more

א גרוס פון יענע וועלט

‫די אויגן לעפלעך ס'קלעבט‬ ‫די געדאנקען אין א פארוואגלט ארט שוועבט‬ ‫דאס גוף צום בעטל צוגענאגלט‬ ‫מיט ברויזנדע טרוימען באהאגלט‬ ‫ס'חלומט זיך א חלום פון די וועלט‬ ‫א כוואליע אין קאפ זיך געשטעלט‬ ‫וואלן ס'רוישט, קיינמאל אנטוישט‬ ‫עס...

read more
Zaidy

Zaidy

I don’t want my grandfather to die. I’m just not ready. I know, when is anyone ever ready to let go forever? But not now, it’s the worst time. I haven’t gotten time to change him: my grandfather. To make him happy with me. I’m just in the midst of destroying every...

read more
Eishes Chayil

Eishes Chayil

Eishes Chayil, a woman of strength, of value. The song on repeat repeat repeat as this skirt is being cut, pocked, crotch created. These lines of poetry viscerally cut me and I feel alive. The memory of this same tune in many...

read more

Who Am I?

Who am I A view into my blurry reflection/  ( ווער בין איך? אן אנטפלעקונג פון א פארצייטישע שפיגל) פון וואנעט קום איך און פון וואנעט אויפגעשפראצט? פון וואו ציען זיך מיינע ווארצלען און וואוהין האב איך זיי איבערגעלאזט? איך קום פון א שאכטל אינגאנצן פארמאכט, איך בין ווי אן...

read more
A Peek Under The Shpitzl

A Peek Under The Shpitzl

פאנטאזיעס פון ישעי' געצעלע דער שכן...   אונטער דיין שפיצעלע  וויל איך געבן א קיצעלע עס וואונדערט מיר  אן א שיעור   וואס דארט באהאלט איז יענע ארט ווארעם אדער קאלט? איז עס א שטאט אדער א וואלד? איך וויל געוואור ווערן באלד. טאמער קוקן מען טאר   איז מיר אומקלאר. טוט מען...

read more
Next Stop

Next Stop

In Lockdown with Esther and Henry Written by Amy Coleman and directed by Gera Sandler, this 24 minutes of mayhem and madness is a perfect reflection of the times we live in. My favorite section is the bit about whom is going to take out the kitty litter.

read more
Labor Of Life

Labor Of Life

I've been nagging about Hanoch Levin for over two years, and we keep staging the two plays in our repertoire continuously. Here is our latest staging of The Labor Of Life. Oberon Press has just released a 3 volume anthology of his plays. Hopefully this will spur...

read more
Toyt Fun A Seylsman

Toyt Fun A Seylsman

NYR's Drama Desk nominated production. Moshe Yassurs"s brilliant direction embodied Arthur Miller's original conceptualization of this play as a vision playing out in Willy Loman's s skull. Nominated for best revival and best actor, Moshe deserved a nod as best...

read more
Awake And Sing

Awake And Sing

From left to right: Ronit Asheri, Moshe Lobel, Lea Kalisch, David Mandelbaum and Eli Rosen. (Photo: Pedro Hernandez)    "A heartbreaking and gorgeous Yiddish version of the classic American play that wrestles with economic disparity in Depression-era New...

read more
Moshe Yassur on Ionesco

Moshe Yassur on Ionesco

Moshe Yassur directed our production of Rhinoceros and throughout his long career had occasion to meet and work with Ionesco on more than one occasion. At an early rehearsal he reveals to the cast Ionesco's view on theater of the absurd.  A more detailed history of...

read more
Take Away Spring

Take Away Spring

Gera Sandler put to gether this memorial of the Warsaw ghetto uprising using Zvi Kolitz's "Yosl Rakover Speaks To God "interspersed with song and poetry, From left to right: Macha Fogel, Eli Rosen, Gera Sandler, David Mandelbaum, Amy Coleman, Ronit Asheri-Sandler....

read more

Di Froyen

A new play in yinglish by Melissa Weisz and Malky Goldman
Melissa and Malky talk about the journey they took in creating this important drama about one woman’s struggle for the right to reunite with her children.By  forcing the women in her family to face their demons she gives them the courage and resolve to stand up for the rights of women within the Chasidic community.

read more
A refuge for refugees

A refuge for refugees

A concengtragtion camp that sheltered Jews from asll over Europe.

I asked an Italian journalist  from Calabria to write up this article for Yom Hashoa. Here is the story she sent in.

Ferramonti Camp: a history of peaceful coexistence in Calabria, during the Second World War.

By Aurelia Zucaro

June 1940. Calabria, province of Cosenza, in the very south of Italy, far from the real political and economic decisions of the country, stood the Ferramonti di Tarsia: the first and largest internment camp for foreign Jews in Italy.

read more

Bubbe Maises באבע מעשות

August 7, 2019
My grandmother was a child of war and terror. As a young child in 1940’s Jerusalem, first under Ottoman Rule, then under the British Mandate she was kept indoors and hidden from sight. She was my great-grandmother’s miracle baby and my great-grandparents did everything in their power to keep her safe and fed.

read more

Unorthodox

Fortunately, the creators of this series produced a compelling and sensitive work. It is a transformation more than an adaptation. Thanks to the wonderfful work by our own Eli Rosen as consultant in all things Yiddish , the painstaking effort by the creative team to accurately depict the Satmar Hasidic community in every detail, including the Yiddish dialect spoken by the actors, is a testament to their sincerity and empathy.

read more

Language War

אין א גרינעם רעגנדיגער דינסטאג זיץ איך מיר אזוי אנגענעם און באקוועם אונעם בית בכבוד. איך צינד זיך אן מיין מוזיק אויפן העכסטן, אוודאי פארשטייט זיך נאר אונם אויער, קיינער טאר דאך נישט הערן וואס איך הער דא – און איך רוה זיך אביסל אפ פון א פילע טאג קלאצן. ווען פלוצלינג הער איך א הויכן קול וואס רופט מיין נאמען, איך מאך שנעל שטילער מיין מוזיק און איך פרעג, ווער איז עס דארט? הער איך דעם קול ענטפערן, עס איז מאמי – זאג נאר קינד מיינס, איז אלעס און ארדענונג? איך שטיי שוין דא 5 גאנצע מינוט און איך שריי דיין נאמען אבער

read more
Assimilated Amy

Assimilated Amy

Now that I, along with the rest of the world am on lock down, it seems a perfect time for me and members of The New Yiddish Rep to get serious about  blogging.  Here goes.

My husband David Mandelbaum, the force behind The New Yiddish Rep just moments ago asked me to set up my username and password for this site.

read more
The Big Bupkis

The Big Bupkis

 Photo Source: George Xenos   Review: Backstage Shane Bertram Baker's one-man show, written with director Allen Lewis Rickman, may claim to be a guide for gentiles, but it really instructs his primarily Jewish audience on how a Missouri goy came to be fluent in...

read more
Memories of Marsha P. Johnson

Memories of Marsha P. Johnson

A friend of mine called me about a month ago. She said she’d been scrolling through her news feed and read something she thought I might find interesting . ”Guess who the Governor is naming a Brooklyn park after? ” She asked.
It took me only a minute or two to hit on the answer. ”Marsha P. Johnson. Am I right? “
“Yes , you are”, my friend confirmed.
I first met Marsha in the late 1980s at The Theater for The New City, when we were both beginning rehearsals for a Hot Peaches musical.

read more

On Authenticity in Film

What is authenticity? This is not the question I thought I'd be wrestling with right now as I sit at my new home-away-from-home inside my home with thoughts of spread and infection rate and essential workers and PPE all swirling around in my brain like viral particles...

read more
Toyt Fun A Seylsman

Death Of A Salesman

These are Lomans fit to bruise some hearts: the exhausted Willy (Avi Hoffman), whose determined delusions have ceased to fool even himself; the doggedly buoyant Linda (Suzanne Toren), his fiercely, fretfully protective wife; Biff (Mr. Kahn), their golden child turned ne’er-do-well, who long ago lost faith in his father; and Happy (Lev Herskovitz), the placating younger son, who inherited more of Willy’s weak character than he may know.

read more
Yosl Rakover Speaks To God

Yosl Rakover Speaks To God

It Came to Life, This Legend of Death

“In one of the ruins of the Warsaw Ghetto, preserved in a little bottle and concealed among heaps of charred stone and human bones, the following testament was found, written in the last hours of the ghetto by a Jew named Yosl Rakover.”

read more
Awake And Sing

Awake And Sing

Jewwis Telegraphic Agency A classic play sounds more American when it is performed in Yiddish. Go figure. BY ANDREW SILOW-CARROLL DECEMBER 5, 2017 12:19 PM Actors appearing in "Awake and Sing!" from left to right: Ronit Asheri, Moshe Lobel, Lea Kalisch, David...

read more
Labor Of Life

The Labor Of Life

A post-modern classic by Hanoch Levin, a couples recurring life pattern, in a never ending cycle of existential crisis. Levin has been called the Israeli Beckett and is Israel’s greatest playwright to date. And yet his work is virtually unknown in the United States. We produced thius play in both the original Hebrew and in a splendid Yiddish translation by Eli Rosen. We will be reviving it this month at our studio theater.

read more
The Whore From Ohio

The Whore From Ohio

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

read more
God Of Vengeance

God Of Vengeance

Questions of guilt and retribution gnaw ceaselessly at the heart of Yankl (Shane Baker), the central character in Sholem Asch’s “God of Vengeance,” which is being given a timely revival by the New Yiddish Rep at LaMaMa. A pious Orthodox Jew, Yankl makes his living in what remains a highly unorthodox profession: He owns a brothel that sits below the apartment in which his family lives.

read more